Mensen verbinden

Mensen inspirerenĀ door middel van originele concepten

 

Involved & Connected

In de hedendaagse samenleving draait het om netwerken. Succesvolle mensen zijn in staat om zowel in digitale als sociale werelden contacten te leggen en te onderhouden. Veel kinderen en jongeren zijn met name gericht op digitale netwerken. En hebben moeite met de basisvaardigheden die sociale netwerken vereisen. Dat laatste geldt ook voor veel ouderen, gehandicapten en mensen uit andere culturen.

Om genoemde doelgroepen te stimuleren in het ontwikkelen en versterken van die vaardigheden bedenkt Involved & Connected aansprekende en originele concepten. Zij verkoopt deze concepten aan marktpartijen. Die dragen zorg voor de productie en verkoop zodat scholen, maatschappelijke organisaties en hulpverlenende instanties aan de slag kunnen met het ontwikkelen en versterken van de sociale vaardigheden van hun leerlingen of cliƫnten. Involved & Connected test de door haar ontwikkelde concepten uitgebreid. Bovendien vraagt zij feedback van professionals en gebruikers. Hierdoor garandeert Involved & Connected de kwaliteit van haar concepten.